Састанак духовне мисли младих у средње-европској области са председником Стивеном Ј. Ландом и председником Јаном Е. Њуменом

Врховни председник Младих мушкараца Стивен Ј. Ланд и председник Јан Е. Њумен, саветник у врховном председништвуНедељне школе, са задовољством се обраћају мласима у Европи из Зутермера, у Холандији.

Датум: 5. новембар 2023, у 18 часова.

Српски

General Young Men President Steven J. Lund and President Jan E. Newman, Counselor in the General Sunday School Presidency, are pleased to address the European youth from Zoetermeer, Netherlands.

Date: 5 November 2023, at 6PM.

English