Списак израза

Списак израза

Апостол- Назив који је исус христ дао дванаесторици мушкараца које је изабрао за своје највлиже помоћнике током своје службе на земљи и којима је дао власт да делују у Његово име. У ново доба Исус Христ је позвао друге мушкарце да цлуже као Његови апостоли. Као и у раднја времена, апостол је посебан сведок за Исуса Христа и има власт од Њега.

Апостол

Ароново Свештенство- Ниже свештенство. Ово Свештенство обухвата власт за обављање крштења и названо је по Арону из старог завета у Библији.

Ароново Свештенство

Бесмртност- Стање у коме се заувек живе у васкрслом стању, неподложност физичкој смрти.

Бесмртност

Благодат- божанцка помпћ и снага дата кроз саосећајност и љубав Исуса Христа. Кроз Његобу благоват, чаовечанство ће васкпснути, што је омогућено Његовим помирењем. Кроз Његову благоат, они која се стално кају и име живе према Његовом  Јеванђељу, осећаће трајну блискост са својим Несбеским Оцем и овом животу, и живеће у Његовом пресуству након живота.

Благодат

Васкрсење- Поновно спајање духовног тела са фисзичим телом од меса и костију након смрти. Након васкрсења, дих и тело више никада неће бити одвојени, и особа ће бити бесмртна. Свака особа која се роди на земљи васкрснуће јер је Исус Христ победио смрт.

Васкрсење

Вечни живот- Заувек живети као породица у Божјем присуству. Вечни живот је божји највећи дар човеку.

Вечни живот

Духовна смрт- Раздвајање од Бога као резултат непослушности његовим заповестима. Од духовне смрти спашавамо се кроз помиреље Исуса Христа када се покајемо и држимо Његове заповести.

Духовна смрт

Завет- Цпоразум исмеђу Бога и Његове деце. Бог поставља услове завета, а ми пристајемо да Га слушамо. Бог обећава одређене благослове за нашу послушност.

Завет

Звездано краљество- Они који наставе да греше и не покају се, добиће место у звезданом краљевству.

Звездано краљество

Зеаљско краљевство- Људи који одбију на прихвате јеванђеље Исуса Христа, али воде поштен живот, добиће место у земаљском краљебству.

Зеаљско краљевство

Издржати до краја- Остати одан Божјим саповестима упркос искушељима, супротстављању и недаћама током живота.

Издржати до краја

Јеванђеље- План нашег Небеског Оца који нам помаже да имамо мир у овом животу и радост у вечности. Јеванђеље се концентрише на Помирење Исуса Христа и тражи  од нас да имамо веру у Њега, покајемо се, крстимо, примимо Светог Духа и исдржимо до краја.

Јеванђеље

Крштење- Неопходан корак за примање опроштаја греха. Кроз крштење и потврђење од стране свештеничке власти, постајемо чланови Цркве Исуса Христа светаца последњих дана. Крштење урањањем значи да се особа која се крсти накротко потапа у боду. Крштење показује нашу спремност да цледимо Христов пример и учинимо завете са Богом.

Крштење

Мелкиседеково свештенство- Више свештенство. Хазвано је по Мелкеседеку из Старог завета у Библији, које је био праведан високи цбештеник и краљ.

Мелкиседеково свештенство

Милосрђе- Дух саосећења, благости и праштања. Милосрђе је једна од боћјих карактеристика. Исус Христ нам нуди милосрђе кроз Своју жртву помиренња под условом да се покајемо.

Милосрђе

Милост- оспособљавајућа моћ од Исуса Христа која нам омугућава да стекнемо благослове у овом животу и вечни живот и усвишење након што искажемо веру, покајемо се и дамо све од себе у држању заповести. Таква божанска помоћ или снага дата је кроз милост и љубав Исуса Христа. Вима нама је потребна божанска милост због Адамовог пада и због наших слабости.

Милост

Небеско Краљевство- Наш Небески Отац и исус Христ бораве у небеском краљевству. Ако живели према јеванђељу Исуса Христа и очистите се од греха помирењем, добићете место у овом, највишем краљесвтву. Живећете у Божјем присуству и упознати потпуну радост.

Небеско Краљевство

Обнова- Учинити нешто онаквим какво је било, поново га успоставити, поново га вратити. Након што цу истина и власт били исгубљени са земње, Јеванђеље је обновљено преко Пророка Џозефа Смита. Обнова се разликује од реформације по томе што реформицати значи прилагодити постојећу организацију или праксу, у покушају да се врати у њено прводитно стање, док обновити значи поново успоставити или поново вратити прводитну организацију или праксу у њеној целини.

Обнова

Обред- Цвети, формални чин извршен од стране носиоца бласти свештвних. Један пример је кршење.

Обред

Откривење- Комуникасија између бога и Његове деце, обично преко Светог Духа. Појединици могу примати откривења за вођење својих сопстевених живота, али једно  изабран Божји пророк може примати откривења за цео свет. Откривење се јавља у више облика, али најчешће у облику мисли, осечања и утисака.

Откривење

Отпад- Када појединици, Црква, или цели народи напусте и одрекну де Јеванђеље Исуса Христа. Отпад за последицу има неслогу, збрку и губитак свештенићке валсти, односно права да се делује у Божје име.

Отпад

Откривење- Коминкација између Бога и Његове деце, обично преко Цветог Духа. Појединици Могу примати откривења за вођење својих сопствених живота, али једино изабран Божји пророк може примати откривења за цео свет. Откривење се јављ у више облика, али најчешће у облику мисли, осећања и утицака.

Откривење

Откупитељ- Исус Христ је велики Откупитељ човечанства јер је Он, кроз своје помирење, платио цену за грехе чевечанства и омогућио васкрцење свих људи.

Откупитељ

Пад- Догађај после кога је човечанство постало подложно смрти. Довео је до духовног и физичког одвајања од Бога. Због тога што  Адам и Ева, први људи, нису послушали Божје саповести, били су одвојени од Његовог прицуцства (ово одвајање назива се и духовном смрћу) и постали смртни (подложни физичкој смрти). Као потомци Адама и Еве, ми смо, такође, одвојени од Бога и подложни физичкој смрти. Помирење Исуса Христа побеђује и физичку и духовну смрт.

Пад

План Спасења- План нашег Небеског Оца да нам омогући да постанемо као Он и искусимо радост у потпуности. У средишту овог плана је помирењ Исуса Христа и обухвата све заповести, обреде и учења Јеванђеља.

План Спасења

Повраћај- Вратити нешто што је било одузето или изгубљено. На пример, обнова јеванђеља се насива поправљањем. Реч обнављање такође упућује на васкрцнуће тела.

Повраћај

Помирење- Догађај који је нам је омогучио да се помиримо са Богом. Помирити значи исдржати казну за грех и на тај начин отклонити последице греха са грешника који се покају. Исус Хрст је једини био у стању да оствари свршено помирење за читаво човечанство. Његово Помирење обухвата Његову патњу за наше грехе, проливањљ Његове крви, Његову смрт и васкрцење. Захваљујући Помирењу, сви који су живели, васкрцнуће. Помирење наме, такође, обезбеђује начин да нам греси дуду опроштени и да заувек живимо са Богом.

Помирење

Потврђење- Полагање руку од стане носилаца Мелхиседековог свештенства да би нека особа постала члан Цркве и добила дар Светог Духа.

Потврђење

Пред-земаљски живот- Наш живот пре него што смо рођени на земљи. У пред-земаљском животу, живели смо у присуству Небеског Оца као Његова духовна деца. Нисмо имали физичка тела.

Пред-земаљски живот

Причешће- Обред који чланове Цркве подцећа на Помирење Исуса Христа. Узимањем причешћа обнављамо завете учињене приликом крштења. Хлеб и вода се благосиљају и дају вода Његову крв. Овај обред одвија се сваке седмица на делју богослужења који се зове састанка причешћа.

Причешће

Пророк- човек који је позван од Бога и говори у божје име. Као Божји гласник, пророк прима свештеничку власт, заповести, пророштва и откривења од Бога. Његова дужност је да човечанству објави Божју Болљу и прави карактер, и покаже значење Његових поступака са Њима. Пророк осуђује грех и предсказује Његове последице. Он је проповедник праведности. Повремено, пророк може бити надахнут да предскаже будучност на добробит човечанства. Међутим, његова основна дужност је да сведоћи о Христу.

Пророк

Раздобље- Временски период у коме је Господ овластио барем једног слугу на земљи који носи кључеве светог свештенства. Поред Исуса Христа, пророци као што је Адам, Енох, Ноје, Аврам, Мојсије и Џозеф Смит су сви започели ново јеванђеоско раздобље. Када Господ организује раздобље, јеванђеље се поново открива тако да људи тог раздобља не забице од знања претоходог раздобља о плану спацења. Раздобље које је пончело са Џозефом Смитом познато је као „расдобље пунине времена.“

Раздобље

Свети Дух- Такође назван Божји Дух и Утешитељ. Он Сведочи или уверава о Небеском Оцу и Исусу Христу и открива и подучава истину.

Свети Дух

Свештенство- Власт и моћ од Бога. Бог ту моћ даје мушкарцу да делује у Његово име. Ароново свештенство је на Џосефу Смиту обновио Јован Крститељ, који је крстио Исуса. Мелкиседеково свештенство су обновили Петар, Јаков И Јован, Тројица од дванаесторице Исусових апостола.

Свештенство

Свет Духова- Место наши духови одлазе исмеђу смрти и баскрцења. За оне који су током живота били праведни, цвет духова ће бити место мира и радости.

Свет Духова

Слобода избора- Дар од Бога да изаберемо између добра и зла, између исправног и погрешног.

Слобода избора

Спасење- Избавње од греха и смрти. Спасење је омогућено помирењем Исуса Христа. Кроз васкрсење Исуса Христа, свакто ће превазићи последице смрти. Такође, можемо бити спашени од последица греха кроз веру у Исуса Христа. Та вера изражава се животом покајања и послушности законима и обредима Јеванђеља и служењем Христу.

Спасење

Смртност- Време од рођеља до фисзичке смрти.

Смртност

Судњи Дан- Бог, преко Исуса Христа, судиће нам појединачно да би одредио вечну славу коју ћемо примити. Судиће нам се на основу наше послушности Божјим заповестима, укључујћи наше прихватање жртве помиренња Исуса Христа. Промићемо своју вечну награду на основу тога да ли су наша дела и жеље били добри или лоши.

Судњи Дан

Узвипеље- Вечни живот у Божјем присуству, постати као наш Отац на Небу и живети у Његовом присуству. Највећи од цвих божјих дарова. Узвишенље долази кроз Христово помиренње и кроз послушност свим законима и обредима јеванђеља.

Узвипеље

Фисичка смрт- Одвајање духа од сртног тела. Када фисзичко тело умре, дух настављ да живи у свету духова. Физичку смрт превазилазимо  васрксењем, које је омогућено помиренњем Исуса Христа.

Фисичка смрт