НАЈНОВИЈИ ЧЛАНЦИ И ВИДЕО СНИМЦИ

  Наш Створитељ позива свакога од нас да напусти становиште предрасуда према било којој групи Божје деце.
  Видети како Мормонова књига оживљава у књизи Еносевој 1:4-6
  Видети како Мормонова књига оживљава у Јакову 7:14
  У храму учимо о сврси живота, ко смо, одакле смо дошли, зашто смо овде и где идемо после овог живота.
  Видети како Мормонова књига оживљава у 2. Нефију 5:10-11, 27
  Видети како Мормонова књига оживљава у 2. Нефију 2:27
  Питања су попут математичких једнакости, нарочито када се ради о нашем личном служењу Богу.
  Видети како Мормонова књига оживљава у 1. Нефију 17:3