Сви догађаји

ладе жене широм света позивају се да 15. новембра 2020. присуствују посебном догађају
Очекuje се да привућиће мрежни догађај глобалну пуплику.