Црква у Црна Гора

  Црква у Црна Гора

  Црна Гора

  18 број чланова
  1 број огранака
  1 подручје
  1 мисија (Северно јадранска мисија)

  Европа

  Чланови | 494.831
  Мисија | 42
  Градови | 1.455
  Храмови | 11
  Центри за породичну историју | 682


  Светска статистика

  Чланови | 15.000.000
  Мисија | 405
  Мисионари | 80.000
  Центри за мисионарску обуку | 15
  Храмови | 141
  Градови | 29.014
  Универзитети и факултети | 4
  Уписани полазници | 391.680
  Центри за породичне историје | 4.689
  Земље са центром за породичну историју | 128
  Земље у којима је присутна, хуманитарна помоћ од 1985. | 179
  Мисионари у добротворним службама, укључујући и хуманитарне мисионаре | 10.138
  Језици на којима је представљена црквена литература | 177