Црква у Црна Гора

Црква у Црна Гора

Црна Гора

18 број чланова
1 број огранака
1 подручје
1 мисија (Северно јадранска мисија)

Европа

Чланови | 494.831
Мисија | 42
Градови | 1.455
Храмови | 11
Центри за породичну историју | 682


Светска статистика

Чланови | 15.000.000
Мисија | 405
Мисионари | 80.000
Центри за мисионарску обуку | 15
Храмови | 141
Градови | 29.014
Универзитети и факултети | 4
Уписани полазници | 391.680
Центри за породичне историје | 4.689
Земље са центром за породичну историју | 128
Земље у којима је присутна, хуманитарна помоћ од 1985. | 179
Мисионари у добротворним службама, укључујући и хуманитарне мисионаре | 10.138
Језици на којима је представљена црквена литература | 177