Подршка деци и младима: Емитовање за родитеље и вође

slika

У посебној емисији одржаној 6. јуна 2021. године, чланови Првог председништва и Већа дванаесторице апостола и врховна надлежна лица разговарали су о приликама за благосиљање младих и деце након завршетка пандемије у областима. Позвана су председништва већа и разреда, као и родитељи и вође младих и деце да учествују у овој презентацији.

Једносатна презентација, као и делови за одређену публику, доступни су на http://ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org  и преко Јеванђеоске библиотеке. Презентација ће садржати практичне идеје за укључивање Програма за децу и младе у породицама и у одељењима. Може се користити у породицама, саветима одељења и кочића, одборима вођства младих у кочићу, саветима одељења за младе, већу Ароновог свештенства и на састанцима председништва разреда Младих жена и другим околностима.

Старешина Рој Таниклиф, из Седамдесеторице, који живи у Великој Британији и који је одговоран за подршку Програму за децу и младе у Европи, истакао је важност ове посебне презентације. „Емисија је конципирана да помогне да се подстакне учешће у овој новој иницијативи за младе, посебно у областима у којима се настављају личне активности и састанци засноване на смерницама заштите од КOВИД-а.” Додао је да ће „средства бити усмерена на одређену публику, а лoкaлне области треба да кoристе садржај према упутствима Председништва области у наредним недељама и месецима”.

Презентација је сада доступна на енглеском и америчком знаковном језику, а 18. јуна биће доступна и на следећим језицима: кантонски, француски, немачки, италијански, јапански, корејански, мандарински, португалски, руски и шпански.